MOTTO DAN MAKLUMAT

MOTTO :
Melayani dengan hati menuju yang terbaik.

MAKLUMAT PELAYANAN:
Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.